Småspigg - Ulf Noreman

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:1
längd:4
fångstplats:Onsala
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-27
uppdaterad:2016-07-29 08:11:51