Stensimpa - Ulf Noreman

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:5
längd:8
fångstplats:Säveån
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-27
uppdaterad:2016-07-29 08:13:11