Taggmakrill - Melker Durell

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:370
längd:35
fångstplats:Kummelbank
metod:Häckla
bete:
fångstdatum:2016-07-29
uppdaterad:2016-07-30 20:37:50