Grönling - Melker Durell

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:7
fångstplats:Halmstad
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-02
uppdaterad:2016-08-03 11:07:05