Grönling - Magnus Durell

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:8
fångstplats:Halmstad
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-02
uppdaterad:2016-08-03 11:07:06