Tejstefisk - Melker Durell

art:Tejstefisk (Pholis gunnellus)
vikt:
längd:16
fångstplats:Kattvik
metod:Mete
bete:Gulpbit
fångstdatum:2016-08-02
uppdaterad:2016-08-03 11:07:08