Större kantnål - Anders Lilja

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Mete
bete:Pungräkbit
fångstdatum:2016-08-06
uppdaterad:2016-08-07 06:53:15