Stensimpa - Melker Durell

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-06
uppdaterad:2016-08-08 07:06:27