Groplöja - Anders "Anke" Nilsson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:6
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-13
uppdaterad:2016-08-14 13:17:56