Makrill - Hugo Lilja

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:850
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sill
fångstdatum:2016-08-16
uppdaterad:2016-08-17 18:36:40