Id - Melker Durell

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2016-08-17
uppdaterad:2016-08-17 18:36:42