Tångspigg - Magnus Durell

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:11
fångstplats:Lerkil
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2016-08-21
uppdaterad:2016-08-22 05:58:34