Nissöga - Anders Lilja

art:Nissöga (Cobitis taenia)
vikt:
längd:
fångstplats:Ivösjön
metod:Doppmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-24
uppdaterad:2016-08-25 05:30:35