Tångspigg - Ulf Noreman

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:4
längd:11
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Kikfiske
bete:Pungräka
fångstdatum:2016-08-24
uppdaterad:2016-08-26 08:33:05