Tobiskung - Ulf Noreman

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:34
längd:24
fångstplats:Bråtaviken
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2016-08-24
uppdaterad:2016-08-26 08:33:06