Sandkrypare - Lars Örnskov

art:Sandkrypare (Gobio gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Osby
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-27
uppdaterad:2016-08-29 18:19:54