Grönling - Lars Örnskov

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:6
fångstplats:Halland
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-09-01
uppdaterad:2016-09-02 05:00:13