Makrill - Anders "Anke" Nilsson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1205
längd:50
fångstplats:Måseskär
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-09-04
uppdaterad:2016-09-06 17:02:12