Mindre kungsfisk - Anders "Anke" Nilsson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:354
längd:30
fångstplats:Yttre Bergen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-09-04
uppdaterad:2016-09-07 04:55:46