Klorocka - Anders "Anke" Nilsson

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:275
längd:35
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Vitlingfile
fångstdatum:2016-09-04
uppdaterad:2016-09-07 04:55:50