Havsabborre - Anders Lilja

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:272
längd:
fångstplats:Kattegatt/bua
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2016-09-05
uppdaterad:2016-09-07 04:55:52