Guldfisk - Anders "Anke" Nilsson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:32
längd:14
fångstplats:Bohuslän
metod:Frilina
bete:Gulpmaggot
fångstdatum:2016-09-09
uppdaterad:2016-09-11 05:41:07