Taggmakrill - Andreas Schild

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:14
längd:12
fångstplats:Bua
metod:Pilkning
bete:Microhäckla
fångstdatum:2016-09-14
uppdaterad:2016-09-15 09:00:11