Röding - Hasse Lindqwist

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:2620
längd:69
fångstplats:Vättern
metod:Trolling
bete:Blänke
fångstdatum:
uppdaterad: