Gräskarp - Magnus Durell

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm Kungsbacka
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2016-09-14
uppdaterad:2016-09-15 09:00:13