Benlöja - Freddy Persson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallgraven - Göteborg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-13
uppdaterad: