Braxen - Freddy Persson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:
längd:
fångstplats:Loftahammar
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2014-08-30
uppdaterad: