Elritsa - Freddy Persson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjön
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-11
uppdaterad: