Gärs - Freddy Persson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Grönån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-24
uppdaterad: