Grönling - Freddy Persson

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Ågarp
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-09-01
uppdaterad: