Guldfisk - Freddy Persson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Näckrosdammen
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2016-09-10
uppdaterad: