Gädda - Freddy Persson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:10300
längd:
fångstplats:Loftahammar
metod:Spinn
bete:Jigg
fångstdatum:1998-08-10
uppdaterad: