Id - Freddy Persson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Höganäs Hamn
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare.
fångstdatum:1995-08-10
uppdaterad: