Makrill - Freddy Persson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Höganäs Hamn
metod:Bottenmete
bete:Sandmask
fångstdatum:1995-08-10
uppdaterad: