Mört - Freddy Persson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:
längd:
fångstplats:Loftahammar
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2014-08-30
uppdaterad: