Nors - Freddy Persson

art:Nors (Osmerus eperlanus)
vikt:
längd:
fångstplats:Inloppet Till Aspen
metod:Spinnfiske
bete:Häckla + Mask
fångstdatum:2016-06-04
uppdaterad: