Näbbgädda - Freddy Persson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Höganäs Hamn
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:1995-08-10
uppdaterad: