Oxsimpa - Freddy Persson

art:Oxsimpa (Taurulus bubalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Höganäs Hamn
metod:Bottenemete
bete:Sandmask
fångstdatum:1995-08-10
uppdaterad: