Ruda - Freddy Persson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:
längd:
fångstplats:Slättadamm
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-07-28
uppdaterad: