Småspigg - Freddy Persson

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Björsmossen
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-09-10
uppdaterad: