Storspigg - Freddy Persson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Universeum - Göteborg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-09-10
uppdaterad: