Sutare - Freddy Persson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2016-07-27
uppdaterad: