Svart smörbult - Freddy Persson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:
fångstplats:Höganäs Hamn
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2009-07-07
uppdaterad: