Tjockläppad multe - Freddy Persson

art:Tjockläppad multe (Chelon labrosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Höganäs Hamn
metod:Flötmete
bete:Bröd
fångstdatum:2009-08-15
uppdaterad: