Ål - Freddy Persson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Höganäs Hamn
metod:Bottenemete
bete:Räka
fångstdatum:1995-08-10
uppdaterad: