Skrubbskädda - Tobias Helldal

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:1150
längd:
fångstplats:Glommen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: