foto: Tobias Helldal

Tunnläppad multe - Tobias Helldal

art:Tunnläppad multe (Liza ramada)
vikt:1670
längd:59
fångstplats:Bua
metod:Flötmete
bete:Bröd
fångstdatum:2016-10-06
uppdaterad:2016-10-11 19:45:18