Stensimpa - Freddy Persson

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:12
fångstplats:Västra Silen - Bengtsfors
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2016-10-13
uppdaterad:2016-10-13 20:12:03