Blåkäxa - Manfred Isberg

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:770
längd:54
fångstplats:Skagerack - 10 Gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2016-07-23
uppdaterad: