Gädda - Manfred Isberg

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:
längd:
fångstplats:Waxholm - Sthlms Skärgård
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: